JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Les- en Studiemateriaal

Het studiemateriaal zal altijd met de praktijk verbonden worden. In het eerste jaar met name aan de eigen beleving. In het tweede jaar en derde jaar zowel aan de eigen beleving als aan de therapie.

* Iedere les heeft een uitgebreide hand-out die online te downloaden is. Deze moet voor de les gelezen worden.
* Iedere les krijgen de studenten huiswerk opdrachten; vragen over de geleerde stof.
Dat houdt in dat ze delen uit de Verzamelde werken moeten lezen. Daar krijgen ze vragen over die in de les behandeld worden.
* Daarnaast zullen we iedere les een deel uit het Rode boek van Jung behandelen en dit verbinden aan de inhoud van zijn Verzamelde werken.
* Door het gehele jaar heen lezen de studenten op eigen gelegenheid boeken van de literatuurlijst, hierop zal in de lessen worden teruggekomen.

 
E-mailen
Bellen