JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Doelgroep  
JUNGacademie is geschikt voor iedereen die interesse heeft in het werkgebied van Carl Gustav Jung en daarmee iets in de praktijk wil doen.
Belangrijk is daarbij de motivatie van de student en in hoeverre hij ook aan zichzelf wil werken.
Het is niet nodig kennis te hebben van de werken van Jung.

Wij gaan we er van uit dat iedereen met interesse op dit gebied, door onze manier van opleiden een gedegen Jungian Analyst wordt. Factoren zoals inzet, nieuwsgierigheid, behoefte iets bij te dragen aan de medemens zijn belangrijker dan studievaardigheid en -ervaring.

Doordat het hier gaat om een dieptepsychologie welke de diepte van de psyché opzoekt, is de opleiding ook geschikt voor hen die al therapeut, psycholoog of coach zijn, of die al ervaring op het terrein van counseling of ander therapeutisch begeleiden hebben.

Tot slot is deze opleiding geschikt voor hen die in het algemeen meer verdieping in hun werk willen. Zowel werk dat zich lichamelijk of juist geestelijk met anderen mensen bezig houdt, leent zich voor onze opleiding.

zie dieptepsychologie.


Doel van de opleiding
Het doel is dat de student:

- de visie van Carl Jung, in deze tijd met de huidige problematiek zo breed mogelijk als therapeut kan toepassen;

- de kennis zich zodanig eigen maakt dat hij of zij er mee kan spelen en naar eigen inzicht kan inpassen en ontwikkelen.


De volgende punten stelt JUNGacademie zich ten doel, te weten dat de student:
* Gebruik makend van de kennis van Jung een zo'n groot mogelijke kennis en inzicht heeft in het psychisch functioneren van de mens.

* Inzicht heeft in zijn eigen psychisch functioneren.

* Kennis heeft van de terminologie van Jung en deze therapeutisch kan gebruiken. 

* Hedendaagse begrippen kan omzetten naar Jungiaans inzicht.

* Zich voldoende therapeutische vaardigheden eigen heeft gemaakt.

* Een zodanig bepaald lichaamsbewustzijn heeft opgebouwd dat hij die kan gebruiken in het contact met de cliënt.

* Zich vanuit zichzelf leert verbinden met de cliënt (de innerlijke houding van de therapeut) 

* Zijn eigen praktijk als Jungian Analyst kan opzetten.


 
E-mailen
Bellen