JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

De Studie 

Lesstof en huiswerk
Iedere les zal voorafgegaan worden door het lezen van (delen) van boeken. De opgedane kennis wordt getoetst en verdiept door het maken van huiswerkvragen en opdrachten. Deze moeten voor iedere les zijn ingeleverd om deel te kunnen nemen aan deze les.

Supervisie en Intervisie
Gedurende de 2 jaren dat de studenten de lessen volgen, moeten zij 10 supervisie uren doen. Daarnaast moeten ze zelf onderling 8 intervisiebijeenkomsten houden.

Afstuderen
De student is afgestudeerd wanneer deze:
* Alle lessen (incl. huiswerkopdrachten), supervisies en intervisies heeft gevolgd. 
* Een thesis heeft geschreven waarin de student laat zien dat hij een verhaal, sprookje, mythe, droom kan amplificeren.

Lees verder
HOME

 

 
E-mailen
Bellen