JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Literatuur:

Het huiswerk bestaat uit veel leeswerk. De meeste leesstof zal in het Nederlands zijn, maar sommige delen van boeken zullen in Engels worden gelezen. 

*Symbole der Wandlung
Jungs eerste grote werk waarin hij zich voor het eerst bewust werd dat de mens een collectief deel heeft waaruit hij beelden tot zich krijgt. Hij noemt dit pas later: “Het collectief onbewuste”.
Hierin staan veel verwijzingen naar mythen en andere verhalen die voor amplificatie gebruikt kunnen worden.
*Psychologie en Alchemie
Zijn basisboek over de alchemie waarin Jung de collectieve beelden van de alchemie behandelt.
*Mysterium Coniunctionis
Zijn laatste grote boek waaraan hij en M.L. von Franz meer dan tien jaar werkten, gaat over het mysterie van de conjunctie. Ook hier gebruikt hij weer veel alchemistische en andere oude teksten en afbeeldingen die ten grondslag liggen aan het individuatieproces. Het einddoel is de grote conjunctie: het samengaan van de tegenstellingen.
*Psychologie en Overdracht
Hierin koppelt Jung het principe van overdracht en tegenoverdracht aan de afbeeldingenreeks uit het alchemistisch werk “Rosarium Philosophorum”.

►Naast voornoemde werken zullen de studenten andere boeken lezen, o.a. Marie-Louise van Franz, Robert Johnson, Pinkola Estes, welke ze een grotere kennis geven van verhalen, sprookjes, mythen en legenden, zodat ze beter leren te amplificeren.

Lees verder
HOME


 
E-mailen
Bellen