JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Inhoud: Werken met het Collectief


In het vierde jaar gaan we dieper in op de grote, zogenaamde “Collectieve” werken van Jung.

Deze werken hebben te maken met wat Jung “de grote therapie” noemt. Daarin helpt de therapeut de cliënt collectieve lagen te koppelen aan zijn of haar persoonlijke individuatieproces. Droom-analyse, synchroniciteit en overdracht-tegenoverdracht spelen daarbij een grote rol.

Door kennis te nemen van de collectieve beelden die in deze werken van Jung besproken worden, leer je om amplificaties aan de cliënt terug te geven, waardoor deze zich meer ingebed voelt in het collectief en als unieke persoon een stevige band opbouwt met zowel het collectief in zichzelf (collectief onbewuste) als het collectief buiten zich (collectief bewuste ofwel de maatschappij).

Amplificatie speelt in dit jaar een belangrijke rol. We zullen verbanden leggen tussen de collectieve werken van Jung, het Rode Boek, sprookjes, mythen, fantasieën en dromen. We ervaren de collectieve beelden en gaan voelen dat we deel zijn van het geheel. 

In de lessen zullen we de geleerde informatie steeds koppelen aan de therapie door o.a. in te gaan op dromen die de studenten aanbrengen en casussen van cliënten om de overdracht-tegenoverdracht te herkennen.

Lees verder
HOME 
E-mailen
Bellen