JUNGacademie Nederland
                                                                                          OPLEIDING TOT DIEPTETHERAPEUT volgens Carl G. Jung  

                                                          

INFO-AVOND:  voor het nieuwe studiejaar 2020

Vrijdag 29 november van 20.00 tot 22.00

Aanmelden info-avond: info-avond@jungacademie.nl


Voor informatie: info@jungacademie.nl

Aanmelden

3 jarige opleiding in Amsterdam, op HBO niveau

 

Therapie van Carl G. Jung in deze tijd

 

JUNGacademie Nederland, biedt een opleiding tot Dieptetherapeut. De opleiding is gebaseerd op de Analytische psychologie van de Zwitserse arts en psychiater Carl Gustav Jung.
De dieptepsychologie richt zich meer op de oorzaak dan op het symptoom. Nu therapie steeds gedragsmatiger wordt, is de vraag naar Dieptetherapie in de huidige tijd steeds groter. De nadruk in de opleiding ligt op wat Jung over de psyché heeft geschreven en hoe de essentie hiervan kan worden ingepast in de huidige tijd en met de huidige problematiek.

 

Een therapie die gericht is op verdieping en terug gaat naar de diepere lagen onder het bewustzijn: het onbewuste. Volgens Jung liggen hier niet alleen verdrongen eigenschappen die met onze ontwikkeling als kind te maken hebben, maar juist ook ons kracht en talenten. Freud hield zich bezig met de verdrongen eigenschappen, Jung juist met de kracht die er in ons schuilt. Ondanks dat de opleiding op de visie van Jung gebaseerd is, zullen ook Freud en technieken van anderen aan bod komen.
 
Kennis en praktijk
In de lessen en workshops worden kennis en ervaring met zelfonderzoek en zelfontwikkeling gecombineerd. Daarnaast zullen therapeutische vaardigheden en het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn een even grote rol spelen. Het lichaam is het ijkpunt van de psyche en veel van wat de cliënt ervaart, kan via het lichaam worden waargenomen. Hier zal al aan het begin van de opleiding mee worden begonnen. Reeds in het tweede jaar zal de student met cliënten gaan werken. Op deze wijze vindt een verbinding en integratie plaats tussen het persoonlijk leerproces, de in de lessen en workshops opgedane kennis en ervaring, en de toepassing daarvan bij het werken met cliënten.


Jung in deze tijd
Er is veel in de psychiatrie veranderd sinds de vorige eeuw. We hebben nu te maken met diagnoses als borderline, A.D.H.D, autisme, bipolaire stoornis en dergelijke. Termen die in de tijd van Jung niet gebruikt werden. Onze studenten zullen leren deze nieuwe diagnoses te bekijken vanuit de terminologie van Jung en daar ook als zodanig mee om te gaan.


Mocht je na het lezen van deze site nog vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Alle informatie over de opleiding is te lezen in de verschillende hoofdstukken van het Menu rechtsboven. Voor de mobiele site klik op pijltje rechtsboven.